ADU.sk, s.r.o., Rajecká 24, Bratislava, IČO : 44931352, DIČ : 2022873347, ORSR Sro 60035/B

Podvojné účtovníctvo  |

 

Podvojné účtovníctvo vedieme tak, aby ste vy už nemuseli myslieť na to čo je ešte potrebné vykonať. Ak by sme aj niektorú povinnosť v dole uvedenom zozname nevymenovali môžete sa spoľahnúť, že ten úkon nezabudneme uskutočniť. Upozornenie na chyby a nedostatky radi odmeníme. (mimochodom je tam chyba, ak ju nájdete lístky do kina sú Vaše)

 

Služba OnLineInfo umožňuje všetkým našim klientom prístup k svojim dokladom priamo prostredníctvom našej web stránky. Kedykoľvek sa dostanete k svojim zaúčtovaným daňovým dokladom, daňovým priznaniam, mzdovej agende a daľším dokumentom, ktoré do vášho adresára umiestnime na základe Vašej žiadosti.

 

A máte záujem o vedenie podvojného účtovníctva napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. a my sa s vami spojíme.

 

Zabezpečíme pre Vás mesačné vedenie podvojného účtovníctva správnym, úplným a preukázateľným spôsobom:

 • zostavenie účtovnej osnovy
 • zavedenie analytickej evidencie
 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie účtovných dokladov – účtovné zápisy v účtovných knihách
 • vedenie účtového denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr
 • skladové hospodárstvo
 • zápisy o zaradení/vyradení majetku do užívania
 • odpisovanie majetku
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • vedenie a spracovanie DPH a daňových priznaní
 • mesačná inventarizácia účtov
 • mesačná uzávierka
 • vyhotovenie podkladov k:
  • inventarizácii pokladne
  • inventarizácii skladov
  • inventarizácii majetku

V rámci ročnej účtovnej uzávierky pre Vás zabezpečíme:

 • uzatvorenie účtovných kníh
 • zistenie vecnej zhody analytickej a syntetickej evidencie
 • vyčíslenie obratov
 • kontrola úplnosti, vecnej a formálnej správnosti
 • zistenie zostatkov
 • preúčtovanie konečných zostatkov
 • výpočet základu dane a jej zaúčtovanie
 • zabezpečíme zostavenie :
  • konečného účtu súvahového
  • účtu ziskov a strát
  • daňového priznania
  • súvahy
  • výkazu ziskov a strát
  • poznámok k účtovnej závierke

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Užívateľská sekcia

 
 
Kto potrebuje registratúrny plán ?
 
 
Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 7 a vyšší, Firefox 3, Opera 10 a Safari 4 a vyšší
(c) Copyright 2010 ADU.sk ( audit - dane - účtovníctvo)