ADU.sk, s.r.o., Rajecká 24, Bratislava, IČO : 44931352, DIČ : 2022873347, ORSR Sro 60035/B

Mzdy a personalistika  |  www.diskretnemzdy.sk

 

Vedenie mzdovej agendy si vyžaduje nie len odborné vedomosti a sledovanie legislatívy, ale aj vysokú mieru zodpovednosti. Prípadné chyby sa totiž týkajú v prvom rade konkrétnych ľudí a až v druhom rade štátneho rozpočtu a príjmov zdravotných poisťovní. Naši pracovníci sú školení nie len v oblasti mzdovej agendy, ale aj v oblasti ochrany osobných údajov, čo je častokrát podceňované, až do okamihu prvej pokuty. Pri spracovaní mzdovej agendy ručíme za bezpečnosť spracovávaných informácií. Je vylúčený únik alebo zneužitie citlivých údajov a diskrétnosť je samozrejmosťou. Môžete sa rozhodnúť pre elektronické alebo tlačené spracovanie mzdovej agendy.

 

Služba OnLineInfo umožňuje všetkým našim klientom prístup k svojim dokladom priamo prostredníctvom našej web stránky. Kedykoľvek sa dostanete k svojim zaúčtovaným daňovým dokladom, daňovým priznaniam, mzdovej agende a daľším dokumentom, ktoré do vášho heslom chráneného adresára umiestnime na základe Vašej žiadosti.

Naši klienti majú prostredníctvom web stránky prístup k vzorovým formulárom, metodickým usmerneniam a stanoviskám týkajúcich sa mzdovej oblasti a personalistiky. Napríklad popis úkonov potrebných pri prijímaní nového zamestnanca vrátane príslušných formulárov, popis ako nakladať s dokladmi pri PN zamestnanca, vzor osobného dotazníka, stanovisko k evidencii dovolenky, stanovisko k náležitostiam mzdového listu a pod.

Ak máte záujem o vedenie mzdovej a personálnej agendy napíšte nám na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.  a my sa s vami spojíme.

 

V rámci bežného mesiaca pre Vás komplexne spracujeme mzdovú agendu:

 • výpočet miezd a platov zamestnancov
 • mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre ZP
 • mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu
 • prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (štvrťročne)
 • výplatné pásky
 • rekapitulácie miezd (celkové ako aj menné rekapitulácie miezd)
 • spracovanie fondu pracovného času (pevná pracovná doba, nepravidelný pracovný čas)
 • dovolenky, neprítomnosti, prekážky v práci
 • pracovné neschopnosti
 • interné mzdové doklady
 • odmeňovanie zamestnancov
 • nepeňažné príjmy
 • zrážky zo mzdy
 • tvorba mzdových rezerv
 • príkazy na úhradu
 • účtovný doklad ako aj rozúčtovanie nákladov na strediská a zákazky
 • tvorba a čerpanie sociálneho fondu

V rámci ročnej mzdovej závierky pre Vás zabezpečíme:

 • potvrdenia o príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • potvrdenia o zaplatení dane
 • hlásenie o vyúčtovaní dane pre správcu dane
 • doklady o výške preddavkov na verejné zdravotné poistenie
 • ročné zúčtovanie preddavkov na verejné zdravotné poistenie
 • mzdové listy
 • reporting mzdových nákladov
 • spracovanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • vyúčtovanie prídelov do sociálneho fondu
 • ročné výkazy pre Štatistický úrad
 • inventarizácia účtov a dokladovú inventúru

Na základe Vášho splnomocnenia a v spolupráci s Vami pre Vás zabezpečíme:

 • prihlásenie zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne
 • registrácia zamestnanca a zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni
 • komplexné spracovanie personálnej agendy
 • osobný dotazník
 • evidencia dokladov  k mzdovým a daňovým nárokom zamestnancov
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenia o zamestnaní (zápočtové listy)
 • vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 

Užívateľská sekcia

 
 
Kto potrebuje registratúrny plán ?
 
 
Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 7 a vyšší, Firefox 3, Opera 10 a Safari 4 a vyšší
(c) Copyright 2010 ADU.sk ( audit - dane - účtovníctvo)