ADU.sk, s.r.o., Rajecká 24, Bratislava, IČO : 44931352, DIČ : 2022873347, ORSR Sro 60035/B

Procesný manažment a Controlling

formular1Obsahom procesného manažmentu je identifikácia, meranie a zlepšovanie procesov. Každá položka obsahu procesného manažmentu obsahuje 4 základné manažérske funkcie. Je to plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola.

Každá firma sa už určite zaoberala otázkou efektívnosti vynakladania prostriedkov na svoju produkciu. Skúsenosti ukazujú, že je málo efektívne zlepšovať nesprávne nastavené procesy. Oveľa efektívnejšie je optimalizovať štruktúru a nastavenie procesov a súčasne optimalizovať potrebu zdrojov na ich realizáciu. Teda „robiť správne veci správnym spôsobom". V každej firme existujú procesy t.j. definované usporiadané sekvencie činností, ktoré vedú k realizácii produktu, za ktorý by mal byť ochotný iný subjekt zaplatiť. Vo firmách sa však bežne stretávame s tým, že existujú procesy, ktoré nemajú jasne definovaný, ale najmä iným subjektom požadovaný, produkt. Procesy vznikli dávno a „nebol dôvod" sa zaoberať ich obsahom. Funguje stereotyp, ktorý je veľmi nebezpečný v prípade proporcionálneho znižovania nákladov, pretože na úkor nepotrebných procesov sa znižujú zdroje aj procesom potrebným. Dôsledkom toho je pokles kvality firemných produktov.

Procesne riadená firma má svoje procesy optimalizované, dobre  a prehľadne zdokumentované. Každý proces má jasne definovaný produkt, zaujímavý pre zákazníka a vlastníka procesu, ktorý vie čo, prečo a ako sa deje.

Controlling je súhrn pravidiel, ktorý pomáha dosiahnutiu stanovených cieľov, má za úlohu zabrániť prekvapeniam, včas predvídať nebezpečenstvo a podniknúť kroky na jeho elimináciu. Predstavuje špecifickú formu práce s informáciami, ktorej úlohou nie je procesy riadiť, ale umožniť riadiť celú firmu prostredníctvom informácií o reálnych procesoch. Controlling má pripraviť informácie pre riešenie plánovacích, rozhodovacích, implementačných a kontrolných úloh. Nemožno ho zamieňať s kontrolou ani s riadením, nakoľko jeho úlohou nie je len hodnotiť udalosti „po“, ale naopak, predvídať, určovať kurz, ktorý je najvhodnejší na dosiahnutie cieľa firmy.

Napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. a my sa s vami spojíme, aby sme prediskutovali možnosti našej spolupráce, ktorá v tejto oblasti vždy začína bezplatnými konzultáciami za účelom analýzy súčasného stavu a potrieb spoločnosti.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Užívateľská sekcia

 
 
Kto potrebuje registratúrny plán ?
 
 
Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 7 a vyšší, Firefox 3, Opera 10 a Safari 4 a vyšší
(c) Copyright 2010 ADU.sk ( audit - dane - účtovníctvo)