ADU.sk, s.r.o., Rajecká 24, Bratislava, IČO : 44931352, DIČ : 2022873347, ORSR Sro 60035/B

O nás | ADU.sk

ADU.sk,  s.r.o sa dá napísať aj nasledovne :

 

ruky7A - audit, tak ako ho ešte nepoznáte

D - dane, v zmysle zákona optimalizované vo váš prospech

U - účtovníctvo, ako pomocná ruka pri riadení spoločnosti

s - služby prispôsobené vašim požiadavkám

k - komplexné poradenstvo na základe praktických skúseností

s - spolupráca vedúca k obojstrannej spokojnosti

r - riadiace nástroje vyplývajúce z manažérskeho účtovníctva

o - osobné skúsenosti našich pracovníkov pre váš prospech

 

 

 

Netvrdíme že sme najlepší, ale denne pracujeme na tom aby ste nás označili za najlepších akých ste stretli.
Kvalita ponúkaných služieb je postavená na dlhoročných skúsenostiach našich pracovníkov, ktorí pôsobili na rôznych postoch od office manažérov, cez projektových a procesných manažérov, kontrolórov, konateľov až po obchodných riaditeľov. Vzhľadom k rôznym veľkostiam týchto spoločností (od 5 do 200 zamestnancov) a rôznym zameraniam týchto spoločností (zahraničný obchod, technické zabezpečenie kultúrnych podujatí, elektronické zabezpečovacie systémy, distribúcia potravín, špeciálny zdravotnícky materiál, stavebné činnosti...) naši pracovníci nazbierali skúsenosti praktického charakteru. Strávili sme veľa času na "Vašej strane" v pozícii riadiacich pracovníkov spoločností, ktoré využívali externé firmy na vedenie účtovníctva a miezd, daňové a legislatívne poradenstvo a preto veľmi dobre rozumieme požiadavkám spoločníkov a konateľov spoločností.

 

 

Zo skúsenosti vieme, že prekvapivo často sa spoločnosti, ktoré sú už „dlho" na trhu dopúšťajú chýb v oblasti daňovej problematiky a spracovania účtovníctva, ktoré vyplývajú z nedostatočného sledovania zmien v legislatíve, nesprávneho aplikovania jednotlivých noviel legislatívy alebo stereotypného aplikovania zaužívaných postupov, ktoré po zmene legislatívy už nie sú správne. Preto kladieme dôraz na trvalé odborné vzdelávanie našich pracovníkov. Okrem sledovania legislatívy sa zúčastňujeme školení, seminárov a akreditovaných certifikačných kurzov organizovaných Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov, Centrom účtovníkov Slovenska a vybranými vzdelávacími agentúrami. Za posledných 24 mesiacov sme sa zúčastnili vzdelávania z oblasti daní, účtovníctva, ekonómie, registratúry, ochrany osobných údajov, právneho systému atď. v celkovom rozsahu presahujúcom 300 hodín pod vedením odborníkov z ktorých vyberáme nasledovných lektorov :

 

Ing. Radoslav Uharka, daňové riaditeľstvo SR

Ing. Zdenka Jablonková, ministerstvo financii SR

Mgr. Mária Mrižová, PhD., MV SR, odbor registratúr a správy dokumentov

prof. Ing. Kajetana Hontyová, CSc., Ekonomická univerzita BA

doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD., Ekonomická univerzita BA

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD., Ekonomická univerzita BA

Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ekonomická univerzita BA

Ing. Ján Minársky, daňový poradca

Ing. Vladimír Pastierik, daňový poradca

Mgr. Silvia Kaveschanová, právnik

Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc., VŠEMvs, daňovníctvo

PhDr. Agneša Víghová, PhD., VŠEMvs, účtovníctvo

Ing. LEVICKÝ Michal, PhD., VŠEMvs, finančno-ekonomická analýza

Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo SR

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

 

Na zaistenie komlexných riešení pre klienta, okrem vlastných odborných zamestnancov, ťažíme aj s úzkej spolupráce s dvomi vzájomne neprepojenými advokátskymi kanceláriami a tromi nezávislými kanceláriami daňových poradcov s možnosťou využiť ich zahraničné zastúpenia pre riešenie nadnárodných problematík.

 

Napriek všetkej našej snahe aj my sa môžeme dopustiť chyby a preto má naša spoločnosť uzatvorenú poistku u renomovanej nadnárodnej poisťovni. Preto si môžeme dovoliť na úvodnej strane uviesť motto: „Našim cieľom je pre vás zabezpečiť podnikanie bez pokut".

Je len na vás, či nám zveríte iba vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, alebo preberieme otázky optimalizácií daní, zefektívnime skladové hospodárstvo, oprášime interné smernice, nastavíme nástroje manažérskeho účtovníctva a controllingu, alebo nás necháte komunikovať vo vašom mene s príslušnými úradmi, pričom zároveň budeme za vás sledovať zmeny v legislatíve. Rozhodnutie je na vás...

 

Pre našich klientov je prístupná "Užívateľská sekcia" kde má každy kient vo svojich adresároch dostupné podklady podľa vlastných požiadaviek. Napríklad kópie daňových dokladov, mesačné výkazy DPH, mzdové podklady, súvahy, výkaz ziskov a strát ale aj obchodné zmluvy, korporátne podklady a pod. Naviac v spoločných adresároch prístupných pre všetkych klientov nájdete vzory tlačív, podklady k personálnej agende, stanoviská k daňovej problematike..., takže sa 24 hodin denne a 365 dní v roku dostanete k potrebným informáciam prostredníctvom našej webovej stránky. Už nemusíte hľadať vo svojich šanónoch, keď si potrebujete pozrieť faktúru z minulého roka, daňové priznanie, alebo stanovisko k daňovej problematike. Elektronickou archiváciou a web prístupom šetríme váš čas a vy sa môžete plnohodnotne venovať podnikaniu (respektíve, necháme na vás ako využijete takto ušetrený čas).

 

 

Užívateľská sekcia

 
 
Kto potrebuje registratúrny plán ?
 
 
Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 7 a vyšší, Firefox 3, Opera 10 a Safari 4 a vyšší
(c) Copyright 2010 ADU.sk ( audit - dane - účtovníctvo)