ADU.sk, s.r.o., Rajecká 24, Bratislava, IČO : 44931352, DIČ : 2022873347, ORSR Sro 60035/B

Podanie DPH elektronicky

danove priznanie nie

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní s účinnosťou od 1.1.2014 majú vybrané daňové subjekty povinnosť doručovať všetky podania určené finančnej správe elektronicky. Takže nie len daňové priznanie k DPH, ale aj všetky ostatné podania ako sú daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch... atď. budú musieť byť podané elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne.

 

Radi pre Vás zabezpečíme elektronické podanie akýchkoľvek dokladov. V pracovných dňoch zabezpečíme podanie doručených podkladov obvykle do 24 hodín. Podklady určené na doručenie nám môžete zaslať mailom. Po podaní Vám ihneď doručíme potvrdenku od Finančnej správy s údajmi o doručení predmetných podkladov.

Uvedený zákon však prináša aj daľšiu závažnú zmenu. Správca dane bude vybraným daňovým subjektom (napríklad každému platiteľovi DPH) doručovať dokumenty elektronicky do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu prístupnej prostredníctvom portálu daňovej správy. Aby sa daňový subjekt (podnikateľ) dostal do svojej osobnej schránky musí sa najprv zaregistrovať na portále daňovej správy. Najzávažnejším faktom je však to, ako sa nový daňový poriadok vysporiadal s lehotou doručenia elektronickými prostriedkami (§32 ods.6) :

 

Ak daňový subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky, považuje sa tento elektronický dokument za doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa daňový subjekt o doručení nedozvedel.

Doporučujejm ešte raz prečítať predchádzajúcu vetu. Znamená to, že ak si podnikateľ nebude pravidelne kontrolovať svoju osobnú schránku na portále daňovej správy, nemusí sa dozvedieť o výzve, ktorú mu poslal správca dane a napríklad nedodrží termín uvedený v predmetnej výzve čo bude následne odmenené pokutou.

 

Pre našich klientov zabezpečujeme všetky náležitosti týkajúce sa elektronickej komunikácie so správcom dane.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa uvedenej problematiky napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Užívateľská sekcia

 
 
Kto potrebuje registratúrny plán ?
 
 
Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 7 a vyšší, Firefox 3, Opera 10 a Safari 4 a vyšší
(c) Copyright 2010 ADU.sk ( audit - dane - účtovníctvo)