ADU.sk, s.r.o., Rajecká 24, Bratislava, IČO : 44931352, DIČ : 2022873347, ORSR Sro 60035/B

Dane a daňové poradenstvo

dane

"Na tomto svete nie je nič isté, iba dane a smrť" Benjamin Franklin r.1789.

 

Zodpovednosť za správny výpočet dane, odoslanie správne vyplnených tlačív a odvedenie dane je na podnikateľovi. Urobiť všetko správne a včas nie je ľahké, hlavne ak sa tvorcovia daňových zákonov, daňoví uradníci a daňoví poradcovia častokrát nevedia zhodnúť na správnom postupe. Prenechajte túto neľahkú úlohu nám a venujte sa naplno oblasti svojho podnikania.

Okrem štandartného spracovania daňovej agendy a poradenstva vám ponúkame aj daňovú optimalizáciu, ktorou bez prekročenia hranice definovanej zákomni dosiahnete legálne zníženie sumy odvedenej na daniach.

Podobné vyjadrenia nájdete na mnohých internetových stránkach a preto vám ponúkame bezplatnú odpoveď na jednu otázku v oblasti daňovej problematiky. Svoju otázku nám napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. a my vám odpovieme vrámci balíka služieb poskytovaných ZADARMO .

Pre našich kientov využívajúcich služby balíčkov STANDARD a KOMLET poskytujeme daňové poradenstu bezplatne, ako súčasť balíka služieb. Stanoviská k daňovej problematike sú sprístupnené v "Užívateľskej sekci" prevádzkovanej pre našich klientov.

 

Daňové poradenstvo zahrňuje:

 • hlásenia, prehľady, oznámenia, súhrnné výkazy,
 • prihlášky k registráciám na dane,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti,
 • písomné stanoviská k daňovým problémom klienta,
 • daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby,
 • daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby,
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu,
 • výpočet odloženej dane,
 • výpočet splatnej dane,
 • daň z pridanej hodnoty,
 • daň z motorových vozidiel,
 • daň zo závislej činnosti,
 • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane.

na základe plnej moci:

 • podávanie priznaní v mene klienta,
 • registrácia podnikateľských subjektov k všetkým druhom daní,
 • registrácia zahraničných osôb k DPH, výpočet a podávanie priznaní v ich mene,
 • zastupovanie v daňovom konaní, vrátane daňových kontrol,
 • vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie,
 • komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom,
 • vypracovanie daňových priznaní,
 • registrácie pre daňové účely,
 • daňová optimalizácia,
 • zastupovanie pri daňových kontrolách,
 • navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Užívateľská sekcia

 
 
Kto potrebuje registratúrny plán ?
 
 
Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 7 a vyšší, Firefox 3, Opera 10 a Safari 4 a vyšší
(c) Copyright 2010 ADU.sk ( audit - dane - účtovníctvo)